Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Privacybeleid voor de website van Zimmer Biomet

Het verzamelen van informatie

Het gebruiken en delen van de informatie die we verzamelen

Rechtsgronden voor het gebruik van uw Persoonlijke informatie

Interactieve functies

Links naar andere websites

Het beschermen van gegevens

Uw rechten met betrekking tot uw Persoonlijke informatie

Recht om u uit te schrijven

Hoe lang uw Persoonlijke informatie wordt bewaard

Onze functionaris voor gegevensbeveiliging

Wijzigingen in dit privacybeleid

Neem contact met ons op

Bijlage 1

 

Bedankt voor uw bezoek aan dit online portaal, deze website of deze mobiele applicatie, die het eigendom is van en beheerd wordt door een dochteronderneming of filiaal van Zimmer Biomet Holdings, Inc. (inclusief Zimmer, Inc. en Biomet, Inc., gezamenlijk “Zimmer Biomet”, “wij”, “we”, “onze” of “ons”). De dochtermaatschappij of het filiaal van Zimmer Biomet die eigenaar en beheerder is van het online portaal, de website of de mobiele applicatie die u bezoekt, is, indien van toepassing, de verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van Persoonlijke informatie. Een lijst van de voor de verwerking verantwoordelijken is te vinden in Bijlage 1 bij dit beleid en contactgegevens kunt u vinden in de rubriek Neem contact met ons op aan het einde van dit beleid. Zimmer Biomet is een leider in musculoskeletale gezondheidszorg. Ons doel is om de mobiliteit te herstellen, pijn te verlichten en de kwaliteit van leven voor patiënten over de hele wereld te verbeteren.

Dit privacybeleid voor de website van Zimmer Biomet (“Beleid”) beschrijft onze online praktijken voor het verzamelen en verwerken van gebruikersinformatie die is verzameld van of over de gebruikers van een online portaal, website of mobiele applicatie waarop dit beleid wordt geplaatst (in het beleid gezamenlijk “websites” genoemd). Verschillende websites kunnen gericht zijn tot consumenten, professionele zorgverleners, medische scanfaciliteiten, mensen die bij ons willen solliciteren of andere gebruikers van onze diensten. Lees dit beleid aandachtig door.

Als u patiëntinformatie (bijvoorbeeld gezondheids- of behandelinformatie, waaronder röntgenfoto's of medische beelden die betrekking hebben op een persoon) uploadt of plaatst op een van onze websites (bijvoorbeeld, als u een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg bent, een ziekenhuis, een medische scanfaciliteit of een soortgelijke zorgaanbieder of een van hun vertegenwoordigers die een klant van Zimmer Biomet is of optreedt namens een klant van Zimmer Biomet), houd er dan rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van toestemming van de betreffende persoon zoals vereist overeenkomstig de toepasselijke wetgeving voordat u de informatie uploadt of publiceert. Bovendien bent u verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke privacywetgeving.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving gaat u door het gebruik van de websites akkoord met dit beleid.

 

Het verzamelen van informatie

Persoonlijke informatie

“Persoonlijke informatie” (in sommige rechtsgebieden ook wel “persoonlijke gegevens” genoemd) is alle informatie die kan worden gebruikt om een individu te identificeren of die we rechtstreeks aan een individu kunnen koppelen, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of kredietkaartnummer, voor zover van toepassing. Persoonlijke informatie kan in sommige rechtsgebieden zelfs informatie bevatten die een persoon op indirecte wijze identificeert - zoals een uniek nummer dat door een medische instelling aan een patiënt of professionele zorgverlener is toegekend, zelfs als andere identificerende informatie ontbreekt. Informatie over gezondheid en behandeling met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon is een vorm van Persoonlijke informatie die in dit beleid wordt aangeduid als speciale Persoonlijke informatie (“Speciale persoonlijke informatie”). Wij zullen alle Speciale persoonlijke informatie en Persoonlijke informatie die via de websites wordt verzameld verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zoals beschreven in dit beleid. Als u ons deze informatie niet wilt verstrekken, maak dan geen gebruik van deze functies van de websites.

Bijvoorbeeld verzamelen wij Persoonlijke informatie als u:

 • zich inschrijft voor een account of voor een van onze diensten of evenementen;
 • zich aanmeldt voor nieuwsbrieven;
 • deelneemt aan discussiefora;
 • ons een vraag stelt door contact met ons op te nemen via de informatie in de rubriek Neem contact met ons op;
 • bij ons solliciteert; of
 • klant bent en informatie verschaft over uw klant of patiënten.

De informatie die we verzamelen heeft normaliter betrekking op het gevraagde product of de gevraagde dienst, zoals naam en contactgegevens, de aard van het gevraagde product of dienst, en gerelateerde informatie, zodat wij aan verzoeken kunnen voldoen en erop kunnen reageren. Als u bijvoorbeeld via onze website solliciteert naar een baan bij Zimmer Biomet, wordt onder meer informatie verzameld over uw kwalificaties voor de functie, uw opleiding, toepasselijke licenties of certificeringen, eerdere werkervaring, referenties en andere informatie die u over uzelf wilt vermelden.

We kunnen wettelijk verplicht zijn om bepaalde Persoonlijke informatie over u te verzamelen of als gevolg van een contractuele relatie die we met u hebben. Het niet verstrekken van deze informatie kan het voldoen aan deze verplichtingen verhinderen of vertragen.

Van tijd tot tijd kan Zimmer Biomet gebruikers uitnodigen om deel te nemen aan een enquête of peiling, bijvoorbeeld om feedback te geven over onze website-inhoud, diensten of producten. Antwoorden blijven anoniem, tenzij gebruikers ervoor kiezen om hun contactgegevens te verstrekken, zodat we een gebruiker aanvullende informatie over de enquête kunnen verstrekken.

 

Technische informatie

Wanneer u de websites bezoekt kunnen we ook bepaalde technische informatie over gebruikers verzamelen, die uw webbrowser automatisch verzendt wanneer u een website op het internet bezoekt of die wordt verzameld wanneer u een mobiele applicatie gebruikt. Onze servers leggen deze informatie automatisch vast, waaronder het IP-adres (Internet Protocol), het type browser, browsertaal, het type apparaat, reclame-ID's die met uw apparaat zijn geassocieerd (zoals Apple’s identificeerder voor reclame (IDFA) of Google's Ad ID (AAID)), de datum en het tijdstip van uw verzoek, en Uniform Resource Locators, of URL's (d.w.z. website-adressen) die u hebt bezocht voorafgaand aan uw bezoek aan en na het verlaten van onze websites. Afhankelijk van het land van de gebruiker en de specifieke informatie in kwestie, kan deze technische informatie al dan niet Persoonlijke informatie zijn.

 

Cookies en soortgelijke hulpmiddelen

Net als veel andere websites gebruiken we “cookies”, web beacons en andere technologieën op onze websites om ons te helpen gebruikers beter van dienst te zijn en om ons te helpen de inhoud of functies van onze website te evalueren en te verbeteren. Een cookie is een unieke numerieke code die wij op uw computer plaatsen om uw interesses en/of voorkeuren bij te houden en u onder andere te herkennen als terugkerende bezoeker van onze websites. Web beacons zijn kleine stukjes code die op onze Websites zijn geplaatst en waarmee we informatie kunnen verkrijgen over het gebruik van de website.

Veelgebruikte toepassingen van cookies zijn onder meer:

 • Bezoekers identificeren die zich hebben aangemeld op een beveiligde website om te voorkomen dat gebruikers voor elke pagina een gebruikersnaam en wachtwoord moeten invoeren;
 • Het bijhouden van de voorkeuren van bezoekers met betrekking tot de inhoud die ze graag willen zien en het formaat waarin ze die willen bekijken, zodat ze niet elke keer dat ze de site bezoeken opnieuw de voorkeuren hoeven in te dienen;
 • Bijhouden van welke pagina's bezoekers aanvragen, om verbeteringen aan te brengen in de inhoud van de site en de navigatie;
 • Analyses uitvoeren over hoe de websites worden gebruikt;
 • Het verzamelen van informatie over de online activiteiten van bezoekers in de loop der tijd en op verschillende websites wanneer zij de websites gebruiken.

Als u liever geen cookies van deze website wilt ontvangen, stel uw browser dan in om alle cookies van deze en andere websites die u bezoekt te weigeren. Hierdoor krijgt u meer controle over het accepteren van cookies op uw computer. Het is echter mogelijk dat sommige delen van de websites niet naar behoren of langzamer werken als u ervoor kiest om cookies te weigeren. Door onze websites te gebruiken en cookies niet uit te schakelen, geeft u toestemming voor het gebruik ervan. We kunnen ook aanvullende opties bieden voor uw keuzes over cookies op de websites.

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, kunt u het cookiebeleid van de Zimmer Biomet websites raadplegen op www.zimmerbiomet.com/cookies-policy.html.

Uw browser kan u de optie “Niet volgen” bieden, waarmee u aan beheerders van websites en webapplicaties en -diensten (waaronder gedragsreclamediensten) kunt laten weten dat u niet wilt dat dergelijke beheerders bepaalde van uw online activiteiten in de loop van de tijd en op verschillende websites volgen. Hoewel we mogelijk betrokken zijn bij dergelijke traceringen, ondersteunen onze websites momenteel geen verzoeken tot “Niet volgen”.

 

Informatie van kinderen

Zimmer Biomet verzamelt, onderhoudt, openbaart of verwerkt niet opzettelijk Persoonlijke informatie van minderjarigen jonger dan 16 jaar in het land waar de minderjarige verblijft zonder toestemming van de ouders of wettelijke voogden van de minderjarige. Dit heeft geen invloed op medische informatie over minderjarigen die een professionele zorgverlener die een van onze websites gebruikt, kan verstrekken in verband met onze websites voor op professionele zorgverleners gerichte producten of diensten.

 

Het combineren van gegevens

We kunnen alle informatie die we verzamelen, ongeacht of het Persoonlijke informatie is, combineren met Persoonlijke informatie, zoals demografische informatie (bijvoorbeeld leeftijd en geslacht) die we van derden kunnen verkrijgen. Deze derden zijn onder meer professionele zorgverleners, ziekenhuizen, medische scaninstellingen of soortgelijke zorgverleners of een van hun vertegenwoordigers die onze websites kunnen gebruiken voor patiëntgerelateerde producten en diensten die wij hen tijdens hun of onze behandeling ter beschikking stellen.

 

Het gebruiken en delen van de informatie die we verzamelen

Zimmer Biomet gebruikt de informatie die wij verzamelen voor de volgende doeleinden: om met gebruikers te communiceren, om onze producten en diensten aan gebruikers te leveren, om inhoud voor gebruikers aan te passen of te personaliseren, om gebruikers te identificeren en hun identiteit te verifiëren, om onze producten en diensten en de inhoud op onze websites te verbeteren, voor marketing naar gebruikers, en voor administratieve doeleinden, systeembeveiliging, productontwikkeling en onderzoek. We kunnen de informatie die we verzamelen, met inbegrip van uw Persoonlijke informatie, delen met onze filialen, dochterondernemingen en gerelateerde bedrijven, evenals met derden die ons helpen bij het leveren van de producten of diensten die u hebt aangevraagd of die onze marketing of administratie verbeteren. Dit geldt ook voor bedrijven die ons analytische gegevens leveren over het gebruik van onze websites, zodat we het gebruik van onze websites kunnen evalueren en onze producten, diensten en de inhoud op onze websites kunnen blijven verbeteren. Omdat wij actief zijn als onderdeel van een wereldwijd bedrijf, kunnen de bovengenoemde ontvangers zich bevinden buiten het rechtsgebied waarin u zich bevindt (of waarin wij de diensten verstrekken).

Voor zover Persoonlijke informatie en Speciale persoonlijke informatie worden overgebracht vanuit het land waar een gebruiker of andere persoon woont wiens informatie via de websites aan ons wordt verstrekt, zoals voor bedrijven van Zimmer Biomet in andere landen, waaronder de Verenigde Staten, kunnen er andere normen van toepassing zijn op de manier waarop uw gegevens kunnen worden gebruikt en beschermd. Zimmer Biomet heeft overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften passende waarborgen ingevoerd om ervoor te zorgen dat de gegevens, ongeacht het land, adequaat worden beveiligd en beschermd. Dit omvat het verkrijgen van schriftelijke garanties van derden die toegang hebben gekregen tot uw gegevens, om hen te verplichten normen aan te nemen die een gelijkwaardig niveau van bescherming voor gegevens garanderen als het niveau dat is vastgesteld door Zimmer Biomet. Als u meer wilt weten over hoe Persoonlijke informatie en speciale Persoonlijke informatie worden beschermd, kunt u contact opnemen met privacy.emea@zimmerbiomet.com.

Af en toe zullen we geaggregeerde statistieken over onze klanten (inclusief hun klanten), omzet, online verkeerspatronen en gerelateerde informatie verstrekken aan gereputeerde derden die ons helpen onze activiteiten en diensten te verbeteren, maar deze statistieken bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Geanonimiseerde of geaggregeerde informatie kan ook worden gedeeld met derden voor andere doeleinden, zoals de optimalisatie van uw surfen op het web en voor rapporten over trends in de sector of binnen het bedrijf.

We kunnen informatie ook gebruiken of openbaar maken aan derden zoals wethandhavingsinstanties en overheidsinstanties wanneer we te goeder trouw geloven dat dit nodig is om de wettelijke rechten, veiligheid en beveiliging te beschermen van Zimmer Biomet, onze filialen of onze zakenpartners; om te reageren op claims of klachten en deze op te lossen; om fraude te voorkomen of voor risicobeheerdoeleinden; en om te voldoen aan of te reageren op wetshandhaving of juridische processen of een verzoek om medewerking van een overheid of andere entiteit.

In het geval dat wij het Zimmer Biomet-bedrijf of de activa ervan geheel of gedeeltelijk verkopen, toewijzen of overdragen, kunnen wij informatie, met inbegrip van Persoonlijke informatie, aan de koper overdragen. De koper, gevolmachtigde of verkrijger zal echter worden verplicht om Persoonlijke informatie te beschermen op een manier die overeenkomt met de in dit beleid gestelde vereisten. In dergelijke situaties houdt uw voortgezet gebruik van de website in dat u ermee instemt gebonden te zijn door het privacybeleid en andere toepasselijke voorwaarden van de volgende eigenaar of exploitant.

 

Rechtsgronden voor het gebruik van uw Persoonlijke informatie

Er zijn verschillende rechtsgrondslagen waarop wij ons baseren voor het gebruik van Persoonlijke informatie, namelijk:

 • Uitvoering van een overeenkomst - Het gebruik van Persoonlijke informatie kan noodzakelijk zijn om de overeenkomst die u met ons hebt uit te voeren of om stappen te ondernemen op uw verzoek voordat wij een overeenkomst met u aangaan. Wanneer u bijvoorbeeld voor ons werkt als werknemer of als dienstverlener of voor een baan bij ons solliciteert, is uw Persoonlijke informatie noodzakelijk in verband met uw arbeidsovereenkomst of dienstenovereenkomst. Als u een consument of een gebruiker van onze diensten bent, zullen wij uw Persoonlijke informatie gebruiken om onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst die wij met u hebben uit te voeren. Zo verwerken wij ook patiëntgerelateerde Persoonlijke informatie van onze klanten om onze contracten met hen uit te voeren.
 • Toestemming – Wij vertrouwen op toestemming, die in sommige gevallen impliciet kan zijn, om (i) technische informatie te gebruiken, zoals cookiegegevens en geolocatiegegevens zoals beschreven in dit beleid; en (ii) Persoonlijke informatie te gebruiken voor bepaalde marketingdoeleinden. Wanneer we speciale Persoonlijke informatie willen gebruiken, zoals gezondheidsinformatie die we van een persoon verzamelen, zullen we dit alleen doen met uitdrukkelijke toestemming als dit wettelijk vereist is, tenzij we hiertoe een verplichting hebben onder het arbeidsrecht. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen op de adressen aan het einde van dit beleid. Wij kunnen bepaalde Persoonlijke informatie en speciale Persoonlijke informatie over personen verkrijgen via professionele zorgverlenergebruikers (met inbegrip van ziekenhuizen, medische scaninstellingen of soortgelijke zorgverleners of een van hun vertegenwoordigers) van onze producten en diensten, in welk geval zij verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en behandelen van alle vereiste toestemmingen of voor het hebben van een andere legitieme basis voor het verwerken van dergelijke informatie.
 • Legitieme belangen – Het is in ons legitiem belang om Persoonlijke informatie te verwerken om onze producten, diensten en de inhoud van onze websites te verbeteren, administratieve taken uit te voeren en met gebruikers te communiceren, met inbegrip van het leveren van marketingcommunicatie aan gebruikers en patiënten, het aanpassen en personaliseren van inhoud voor gebruikers, het identificeren en verifiëren van gebruikers, het beveiligen van onze systemen en informatie, het uitvoeren van onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe producten. Het is ook in ons legitiem belang om de wettelijke rechten, veiligheid en beveiliging van Zimmer Biomet, onze filialen of onze zakelijke partners te beschermen; om te reageren op claims of klachten en deze op te lossen; om fraude te voorkomen; en om risico's die samenhangen met onze bedrijfsactiviteiten te beheren. Voor meer informatie over de afwegingen die we maken om uw persoonlijke gegevens te verwerken om aan onze legitieme belangen te voldoen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.
 • Wettelijke verplichtingen – Wij kunnen Persoonlijke informatie gebruiken om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen. We kunnen bijvoorbeeld Persoonlijke informatie openbaar maken voor rapportageverplichtingen met betrekking tot de regelgeving voor medische apparatuur, of aan de wetshandhaving in overeenstemming met wettelijke procedures.

 

Interactieve functies

Voor zover wij openbare of groepsforums aanbieden op onze websites, zoals nieuwsfeeds, blogs, messageboards of soortgelijke hulpmiddelen (“interactieve functies”), kunnen de berichten of commentaren die u plaatst openbaar zijn en door anderen worden bekeken. U dient voorzichtig te zijn voordat u informatie over uzelf, met inbegrip van Persoonlijke informatie, online plaatst. U erkent en begrijpt dat u geen verwachting van privacy of vertrouwelijkheid hebt wat betreft de inhoud die u verzendt naar interactieve functies op de websites. Wij nemen geen verplichting op ons om Persoonlijke informatie te verwijderen uit berichten op onze websites en u openbaart Persoonlijke informatie in uw berichten op eigen risico.

 

Links naar andere websites

Onze websites kunnen koppelingen bevatten naar andere websites die niet het eigendom zijn van of beheerd worden door Zimmer Biomet, waaronder sociale media websites zoals Facebook, Twitter of via andere mechanismen zoals e-mail. U dient het privacybeleid en de privacypraktijken van andere websites zorgvuldig door te nemen, aangezien we geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid of de privacypraktijken van websites van derden.

Het beschermen van gegevens

In overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en vereisten, heeft Zimmer Biomet fysieke, elektronische en administratieve beveiligingsmaatregelen ingesteld om Persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging, diefstal, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde bekendmaking, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen en de praktijken van de sector. We evalueren deze beveiligingsmaatregelen voortdurend om de risico's van nieuwe bedreigingen van de veiligheid te minimaliseren. Echter, zoals geldt voor alle websites, zijn we helaas niet in staat om de veiligheid te garanderen voor gegevens die via onze websites worden verzameld.

Als u Speciale persoonlijke informatie of gevoelige Persoonlijke informatie aan ons verstrekt via onze websites, zoals kredietkaartgegevens, zorg er dan voor dat de computer die u gebruikt om dit te doen is voorzien van bijgewerkte antivirussoftware, om het risico van enige ongeoorloofde toegang tot de informatie voordat deze ons bereikt te minimaliseren.

 

Uw rechten met betrekking tot uw Persoonlijke informatie

Zimmer Biomet neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens nauwkeurig en up-to-date zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Wij raden u aan contact met ons op te nemen om uw informatie bij te werken of te corrigeren als deze verandert of als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben verzameld onjuist is. U kunt ons ook vragen om uw Persoonlijke informatie te wissen, te beperken of over te dragen en u kunt ons vertellen of u bezwaar maakt tegen ons gebruik van uw Persoonlijke informatie. In overeenstemming met de wettelijke vereisten en beperkingen, zal Zimmer Biomet voldoen aan redelijke verzoeken om een kopie te verkrijgen van de Persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op privacy.emea@zimmerbiomet.com of Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708, 1800 West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708 VS. Houd er rekening mee dat we waarschijnlijk aanvullende informatie van u nodig zullen hebben om aan het verzoek te voldoen.

Als u zich zorgen maakt over hoe uw Persoonlijke informatie wordt gebruikt, kunt u ons een e-mail sturen of contact met ons opnemen op het onderstaande adres. Als alternatief hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming (als die in uw land bestaat).

 

Recht om u uit te schrijven

U kunt zich uitschrijven voor onze marketing- of promotionele e-mails. Stuur hiervoor een e-mail naar websupport@zimmerbiomet.com of gebruik het uitschrijfmechanisme dat in onze marketing e-mails wordt aangeboden. Houd er rekening mee dat als u al producten of diensten hebt aangevraagd wanneer u besluit uw toestemming in te trekken, er een korte periode kan zijn waarin we uw voorkeuren nog moeten bijwerken om ervoor te kunnen zorgen dat we aan uw verzoek voldoen.

 

Hoe lang uw Persoonlijke informatie wordt bewaard

Wij bewaren Persoonlijke informatie zolang wij een relatie met een gebruiker onderhouden of een dienst verlenen aan klanten die personen van dienst zijn, en zolang als daarna redelijkerwijs noodzakelijk is voor legitieme zakelijke doeleinden.

 

Onze functionaris voor gegevensbeveiliging

Als u gebruik maakt van een op de EU-gerichte dienst en vragen hebt over onze functionaris voor gegevensbescherming of rechtstreeks contact wilt opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, kunt u dat doen via: dataprotectionofficer@zimmerbiomet.com of schrijf ons op Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708, VS.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid voor de website van tijd tot tijd bijwerken zonder gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. U dient dit beleid regelmatig door te nemen. Uw voortgezet gebruik van de online diensten vormt uw instemming met dit privacybeleid voor de website.

 

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt, kunt u een e-mail sturen naar privacy.emea@zimmerbiomet.com of u kunt ons schrijven op Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708, VS.

 

Bijgewerkt: Mei 2018

 

© 2018 Zimmer Biomet. Alle rechten voorbehouden.

 

 

Bijlage 1

 

Lijst van verantwoordelijken voor gegevensverwerking

 

Oostenrijk

Zimmer Biomet Austria GmbH, met een geregistreerd adres op Grossmarktstrasse 7a, 1230 Wenen, Oostenrijk;

België

Biomet 3i Belgium NV, met een geregistreerd adres op Prins Boudewijnlaan 24C, 2550 Kontich, België;

Zimmer Biomet BVBA, met een geregistreerd adres op Meyskens II, I. Meyskensstraat 224, 1780 Wemmel, België;

Tsjechië

Zimmer Czech, s.r.o., met een geregistreerd adres op Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praag 4, Tsjechië;

Denemarken

Zimmer Biomet Denmark ApS, met een geregistreerd adres op c/o Nordic Medical Supply A/S, Tempovej 39, 2750 Ballerup, Denemarken;

Finland

Zimmer Biomet Finland Oy, met een geregistreerd adres op Linnoitustie 2 A, 02600 Espoo, Finland;

Frankrijk

Biomet France Sàrl, met een geregistreerd adres op Plateau De Lautagne, B.P. 75 F-26903 Valence Cedex 09, Frankrijk;

Zimmer Biomet France SAS, met een geregistreerd adres op 70, rue du Chanoît, 25600 Brognard, Frankrijk;

Zimmer Dental SAS met een geregistreerd adres op 2, Place Gustave Eiffel, 94150 Rungis, Frankrijk;

Zimmer Spine SAS, met een geregistreerd adres op 23, Parvis des Chartrons, La Cité Mondiale, 33000 Bordeaux, Frankrijk;

LDR Medical SAS, met een geregistreerd adres op Parc d’entreprises du Grand Troyes, Quartier Europe de l’Ouest, 5 rue de Berlin, 10300 Sainte-Savine, Frankrijk;

MedTech SA, met een geregistreerd adres op Z.A.C. Eureka, 900 Rue du Mas de Verchant, à Montpellier, Frankrijk;

Duitsland

Biomet Deutschland GmbH, met een geregistreerd adres op Gustav-Krone-Strasse 2, 14167 Berlijn, Duitsland;

Zfx GmbH, met een geregistreerd adres op Kopernikusstrasse 27, 85221 Dachau, Duitsland;

Zimmer Dental GmbH, met een geregistreerd adres op Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 28, 80807 Munchen, Duitsland;

Zimmer Biomet Deutschland GmbH, met een geregistreerd adres op Merzhauser Str. 112, 79100 Freiburg, Duitsland;

Zimmer International Logistics GmbH, met een geregistreerd adres op Max-Immelmann-Allee 12, 79427 Eschbach, Duitsland;

Medtech Surgical Gmbh, met een geregistreerd adres op Alte Marktoberdorfer Str. 14, 87616 Marktoberdorf, Duitsland;

Griekenland

Zimmer Biomet Hellas SA, met een geregistreerd adres op 54, Kapodistriou, Moschato, GR-18344 Athene, Griekenland;

Ierland

Zimmer Biomet Ireland Limited, met een geregistreerd adres op Suite 286, Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15, Ierland;

Zimmer Orthopedics Manufacturing Limited, met een geregistreerd adres op Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ierland;

Celgentek Limited, met een geregistreerd adres op Unit 4d Western, Business Park, Shannon, Co. Clare, Ierland;

Israël

Zimmer Dental Ltd, met een geregistreerd adres op 13 Amal ST., Rosh Ha`ain, 4809280, Israël;

Italië

Zimmer Dental Italy S.r.l., met een geregistreerd adres op ViaIe talia 205/D cap 31015 Conegliano, Italië;

Zimmer Biomet Italia S.r.l., met een geregistreerd adres op Via Milano 6, 20097 San Donato Milanese, Milaan, Italië;

Nederland

Biomet Global Supply Chain Center B.V., met een geregistreerd adres op Toermalijnring 600, 3361 LC Dordrecht, Nederland;

Biomet Microfixation B.V., met een geregistreerd adres op Toermalijnring 600, 3361 LC Dordrecht, Nederland;

Biomet 3i Netherlands B.V., met een geregistreerd adres op Toermalijnring 600, 3361 LC Dordrecht, Nederland;

Zimmer Manufacturing B.V., met een geregistreerd adres op Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Nederland;

Zimmer Biomet Nederland B.V., met een geregistreerd adres op Toermalijnring 600, 3316 LC Dordrecht, Nederland;

Clinical Graphics B.V., met een geregistreerd adres op Molengraaffsingel 12 -14, 2629 JD Delft, Nederland;

Noorwegen

Zimmer Biomet Norway AS, met een geregistreerd adres op Robsrudskogen 15, , 1470 Lørenskog, Noorwegen;

Polen

Zimmer Biomet Polska sp. z o.o., met een geregistreerd adres op ul. Płowiecka 75, 04-501 Warschau, Polen;

Portugal

Zimmer Biomet Portugal, Unipessoal LDA, met een geregistreerd adres op Casal de Alfragide, Lote 1, 2720-413 Amadora, Portugal;

Biomet 3i Portugal Sociedade Unipessoal, Lda, met een geregistreerd adres op Quinta da Fonte Rua dos Malhoes, Edificio D. Pedro 1, 2770-071 Paco d’Arcos, Portugal;

Rusland

Zimmer CIS Ltd., met een geregistreerd adres op Usachev st., 29-9, Moskou 119048, Russische Federatie;

Slowakije

Zimmer Slovakia s.r.o., met een geregistreerd adres op Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slowakije;

 

Zuid-Afrika

Zimmer Biomet South Africa (Pty) Ltd., met een geregistreerd adres op Meersig 1, Constantia Boulevard, Constation Kloof, 1710 Roodepoort, Zuid-Afrika;

Spanje

Biomet 3i Dental Iberica, S.L., met een geregistreerd adres op WTC Almeda Park, Calle Tirso de Molina 40, Edificia 4, Barcelona, Spanje;

Zimmer Biomet Spain S.L., met een geregistreerd adres op Metalurgia 32-42, 08038 Barcelona, Spanje;

Zweden

Biomet Cementing Technologies AB, met een geregistreerd adres op Västravarvsgatan 19 1 tr, 211 19 Malmö, 201 23 Malmö, Zweden;

Biomet 3i Nordic AB, met een geregistreerd adres op PO Box 306, 201 23, Malmö, Zweden;

Zimmer Biomet Sweden AB, met een geregistreerd adres op Industrivägen 4, 433 61 Sävedalen, Zweden;

Zwitserland

Biomet 3i Schweiz GmbH, met een geregistreerd adres op Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthur, Zwitserland;

Zimmer GmbH, met een geregistreerd adres op Sulzerallee 8, 8404 Winterthur, Zwitserland;

Zimmer Surgical SA, met een geregistreerd adres op chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates, Zwitserland;

Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, met een geregistreerd adres op Sulzerallee 8, 8404 Winterthur, Zwitserland;

Verenigd Koninkrijk

Biomet UK Ltd, met een geregistreerd adres op Waterton Industrial Estate, Bridgend, South Wales, CF31 3XA, Verenigd Koninkrijk;

Biomet UK Healthcare Ltd, met een geregistreerd adres op Waterton Industrial Estate, Bridgend, South Wales, CF31 3XA, Verenigd Koninkrijk;

Biomet Acquisitions (Unlimited), met een geregistreerd adres op Waterton Industrial Estate, Bridgend, South Wales, CF31 3XA, Verenigd Koninkrijk;

Biomet 3i UK Limited, met een geregistreerd adres op One Glass Wharf, Bristol BS2 OXZ, Verenigd Koninkrijk;

Zimmer Biomet UK Ltd., met een geregistreerd adres op Courtyard, Lancaster Place, Marston Park, Swindon, SN3 4FP, Verenigd Koninkrijk;

Turkije

Biomet 3i Turkey, met een geregistreerd adres op Senlik Köy Mah, Florya Asfalti Seren Apt nº8/1-2 Blk Florya, Istanbul, Turkije;

ZIMMER TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, met een geregistreerd adres op Via Tower İs Merkezi, Yasam Caddesi, Nergis Sk. Nr: 7/40-41-42-43 Kat: 18 Söğütözü, Ankara, Turkije;

Verenigde Arabische Emiraten

Zimmer Gulf FZ-LLC, met een geregistreerd adres op Executive Office No. 10, Floor 2, Lab Building, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.